Sudski tumač za španski jezik

Sudski tumači za španski jezik su svakako važan deo našeg prevodilačkog tima. U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations, posebno obraćamo pažnju na tačnost i verodostojnost prevoda sa overom sudskog tumača, u ovom slučaju sudskog tumača za španski jezik.

Sudski prevodioci za španski jezik

Sudski tumači za španski jezik sa kojima radimo poseduju diplomu filološkog fakulteta, živeli su i boravili u zemljama španskog govornog područja i, što je najvažnije, besprekorno poznaju pravnu i administrativnu terminologiju, kao i propisana pravila u sudskom tumačenju. Sudski tumač za španski jezik može za vas prevesti dokument sa španskog na srpski jezik i obrnuto, ili tumačiti vaše usmeno izlaganje u sudu i drugim zvaničnim institucijama.

Kako su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku. Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za španski jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h. U slučaju da vam je potreban sudski tumač za španski jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.

Sudski tumači za španski jezik u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata sa španskog na srpski jezik i obrnuto
  • Overa već prevedenih tekstova sa španskog na srpski jezik i obrnuto, uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja španskog jezika u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja