Sudski tumač za slovenački jezik

Sudski tumač za slovenački jezik je kategorija koja se sve više traži. Razlozi za to su brojni, a mi smo u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations imali sreće da pronađemo maternje govornike slovenačkog jezika koji su istovremeno školovani filolozi i konačno sudski tumači za slovenački jezik.

Sudski tumač za slovenački jezik

Možemo vam pomoći u svakoj situaciji koja zahteva overu prevoda dokumenata ili usmeno sudsko tumačenje sa slovenačkog i na slovenački jezik. U nekim slučajevima možemo ponuditi i sudsko tumačenje sa slovenačkog na drugi strani jezik i obrnuto, jer su pojedini sudski tumači za slovenački jezik sa kojima radimo nosioci pečata sudskog tumača za nekoliko stranih jezika.

Budući da znamo da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku. Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za slovenački jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h. U slučaju da vam je potreban sudski tumač za slovenački jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.

Sudski tumači za slovenački jezik u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata sa slovenačkog na srpski jezik i obrnuto
  • Overa već prevedenih tekstova sa slovenačkog na srpski jezik i obrnuto, uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja slovenačkog jezika u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja
  • Sudski overen prevod drugog stranog jezika na slovenački jezik i obrnuto, budući da su pojedini sudski tumači za slovenački istovremeno ovlašćeni za više stranih jezika.