Sudski tumač za makedonski jezik

Imajući u vidu veoma blisku povezanost Srbije i Makedonije, sudski tumači za makedonski jezik su veoma tražena i potrebna kategorija prevodilaca.  

Sudski tumač za makedonski jezik

Već nekoliko godina BEPS Translations uspešno obavlja usluge sudskog tumačenja sa makedonskog i na makedonski jezik, uključujući overe pismenih prevoda i izlaske na teren radi sudskog tumačenja makedonskog jezika u zvaničnim institucijama. O tome svedoči veliki broj firmi i privatnih lica kojima smo pružili usluge sudskih tumača za makedonski jezik. U našem stalnom timu imamo veoma iskusnog sudskog tumača za makedonski jezik koji vam može pomoći u svakoj situaciji kada vam je takva usluga potrebna. Radi se o biligvalnom filologu makedonskog jezika, odnosno profesionalnom prevodiocu kome su maternji jezici podjednako srpski i makedonski jezik.

Budući da znamo da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku. Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za makedonski jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h. U slučaju da vam je potreban sudski tumač za makedonski jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.

Sudski tumači za makedonski jezik u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata sa makedonskog na srpski jezik i obrnuto
  • Overa već prevedenih tekstova sa makedonskog na srpski jezik i obrnuto, uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja makedonskog jezika u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja