Sudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač za kineski jezik je zbog sve intenzivnije saradnje Srbije i Kine veoma traženo zanimanje. U našem prevodilačkom timu možemo vam u vrlo kratkom roku ponuditi overeni prevod sa kineskog i na kineski jezik, kao i usmeno sudsko tumačenje. Naši sudski prevodioci za kineski jezik su među najboljim poznavaocima kineskog jezika u našoj zemlji.

Budući da znamo da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku. Ukoliko vam je potreban sudski tumač za kineski jezik, kontaktirajte nas u bilo koje doba dana.

Sudski tumač za kineski jezik vrši overe prevoda dokumenata poput krštenica, vozačkih dozvola, venčanih listova, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih.

Takođe, sudski tumač za kineski jezik izlazi na teren, u kancelarije javnih beležnika, gde na licu mesta tumači tekstove na kineskom jeziku ili kineskim državljanima tumači tekstove na srpskom jeziku.

Sudski prevodilac za kineski jezik izlazi na teren i kada prevodi skapanje građanskog braka pred matičarem i druge slične zvanične događaje.

Od proleća 2020, kompanija BEPS d.o.o. ima i podružnicu SINO BEPS koja se bavi isključivo kineskim jezikom. Direktorka ove specijalizovane agencije za kineski jezik je i sama sudski tumač odnosno sudski prevodilac za kineski jezik. Poslednjih 5 godina bilo je jako puno projekata u kojima je bio potreban sudski tumač za kineski jezik. Zbog toga smo se i odlučili da otvorimo zasebnu firmu koja se bavi isključivo kineskim jezikom. Sudski prevodilac za kineski jezik igra glavnu ulogu u radu SINO BEPS-a.

U našoj zemlji broj sudskih prevodilaca za kineski jezik nije veliki. Da bi neko postao sudski prevodilac odnosno tumač za kineski jezik potrebno je da prođe nekoliko krugova selekcije. Pre svega potrebno je nadležnom organu dostaviti dokaze o dugodišnjem prevodilačkom iskustvu i akademskim dostignućima. Zatim, polaže se obiman pismeni ispit na kome se provereva poznavanje kineskog jezika. Na istom ispitu proverava se i sposobnost prevođenja sa kineskog jezika i na kineski jezik, na najvišem nivou. Nakon pismenog ispita polaže se usmeni ispit pred komisijom. Naš glavni sudski tumač za kineski jezik ocenjena je najvišim mogućim ocenama na oba ispita, a dobila je i pohvalu komisije. Sudski prevodilac za kineski jezik zaista je poziv koji zahteva mnogo iskustva i temeljnog, sistematičnog rada kako bi se ovaj kompleksan jezik savladao na potrebnom nivou.

Kontaktirajte nas kako biste se uverili da smo jedini istinski profesionalan i pouzdan partner u regionu kada je u pitanju kineski jezik.