Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik je visoko kvalifikovani filolog italijanskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u zvaničnom prevodu. Upravo sa ovakvim sudskim tumačima za italijanski mi u agenciji BEPS Translations sarađujemo.

Sudski prevodioci za italijanski jezik

U svakom trenutku, na raspolaganju su vam naši najbolji sudski tumači za italijanski jezik, bilo da vam je potreban overeni prevod pisanog dokumenta ili vam je potrebno usmeno sudsko tumačenje u nekoj od zvaničnih institucija. Budući da postojimo od 2010, iza sebe imamo veliki broj prevoda overenih pečatom sudskog tumača i usmenih tumačenja sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto. O tome govori i lista naših najistaknutijih zadovoljnih klijenata koju možete pogledati ovde.

U agenciji BEPS Translations, pružamo usluge overenog prevoda i sudskog tumačenja sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto, kako kompanijama odnosno pravnim licima, tako i privatnim licima. Ukoliko vam je potrebna overa pismenog prevoda ili sudski tumač za italijanski jezik koji će vas pratiti u sudu ili drugoj državnoj instituciji, možete nas kontaktirati u bilo koje doba dana.

Kako da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku. Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za italijanski jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h. U slučaju da vam je potreban sudski tumač za italijanski jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.

Sudski tumači za italijanski jezik u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto
  • Overa već prevedenih tekstova sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto, uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja italijanskog jezika u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja