Sudski tumač za engleski jezik

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations u Beogradu zaposlen je stalni sudski tumač za engleski jezik koji vam svakodnevno može izaći u susret.

Sudski tumac engleski Beograd

Engleski jezik je najtraženiji jezik u našoj prevodilačkoj radionici, i kada su u pitanju standardni prevodi i u smislu sudskog tumačenja. Do sada smo preveli više od 5000 dokumenata najrazličitijeg sadržaja i pomogli nebrojenim klijentima u ostvarivanju njihovih ciljeva, bilo da se radi o odlasku na školovanje u inostranstvo, zaposlenju, ili razvoju poslovne saradnje sa drugim zemljama itd. Budući da je engleski jezik tzv. „lingua franca“ (jezik u širokoj upotrebi kao među-jezik različitih zemalja), on se i najčešće koristi kao služben jezik za overene prevode širom sveta.

Kod overe pismenih dokumenata, svesni smo da je brzina veoma važan faktor.  Zato se kod sudskog tumačenja sa srpskog na engleski jezik i obrnuto, uvek trudimo da prevod isporučimo u roku od 24 časa. Možete ih preuzeti u bilo kojoj od naše dve kancelarije na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.

U našem stalnom timu rade sudski tumači za engleski jezik sa višegodišnjim iskustvom u polju overe dokumenata i zvaničnog usmenog prevođenja. Budući da overeni prevod sa engleskog i na engleski jezik mora biti u skladu sa opštim pravilima sudski overenog prevoda (u smislu forme, sadržaja, uvezivanja sa originalom itd.), naši sudski tumači se strogo drže kanona i mogu vam garantovati kvalitetno overena prevedena dokumenta koja će biti validna širom sveta.

Sudski tumači za engleski jezik u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata sa engleskog na srpski jezik i obrnuto
  • Overa već prevedenih tekstova sa engleskog na srpski jezik i obrnuto, uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja engleskog jezika u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja
  • Sudski overen prevod drugog stranog jezika na engleski jezik i obrnuto, budući da su naši sudski tumači često istovremeno ovlašćeni za više stranih jezika.

 

Pročitajte još:

Sudski tumač za engleski jezik: profesija koja zahteva odgovornost
Prevodilac za engleski jezik: svi profili ove profesije na tržištu
Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik
Sudski tumač za engleski jezik
Sve veća potreba za sudskim tumačima
Sudski tumači u Srbiji iz ugla prevodilačke industrije