Sudski tumači

Sudski tumači za većinu živih jezika su vam svakodnevno na raspolaganju u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations.

Sudski prevodioci

Usluge sudskih tumača odnosno sudskih prevodilaca podrazumevaju overu prevedenih dokumenata, kao i usmeno prevođenje na sudu i drugim zvaničnim institucijama. Ove usluge podrazumevaju najviši nivo stručnosti i tačnosti u prevodu jer se radi o veoma osetljivim i za klijenta važim podacima.

Overa dokumenata od strane sudskog tumača podrazumeva jedan opšti kanon u smislu prevođenja vlastitih imena, citata, pečata, potpisa itd. Takođe, postoje pravila kako se overeni prevod uvezuje sa originalom. Sudski tumači sa kojima mi sarađujemo dobro poznaju sva pravila sudskog tumačenja, te vam možemo garantovati ispravnost i verodostojnost prevedenih dokumenata koje koristite u službene odnosno javne svrhe.

U prevodilačkoj firmi BEPS Translations nudimo usluge sudskog tumačenja za sve dominantne svetske jezike, kao i mnoge manje jezike. Obratite nam se u bilo koje doba dana sa zahtevom za sudskim tumačenjem. Naša uobičajena praksa je da sudske overe završavamo u roku od jednog dana. Možete ih preuzeti i bilo kojoj od naše dve kancelarije na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.

Sudski tumači u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:

  • Prevod i overa svih vrsta dokumenata
  • Overa već prevedenih tekstova uz prethodnu proveru
  • Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja u zvaničnim institucijama
  • Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja

Sudsko tumačenje i prevođenje za sledeće jezike: