Sudski prevodilac za kineski jezik

Sudski prevodilac za kineski jezik

Sudski prevodilac za kineski jezik je jedna od nekoliko ključnih usluga firme SINO BEPS.

Vlasnica prevodilačke agencije SINO BEPS, specijalizovane za kineski jezik, je upravo sudski prevodilac za kineski jezik. U našoj kancelariji možete obaviti overe svih vrsta dokumenata na kineskom jeziku ili overu prevoda na kineski jezik.

Sudski prevodilac za kineski jezik je važan link u razvoju privredne i institucionalne saradnje NR Kine i Srbije. Takođe, sudski tumač za kineski jezik je i važna stepenica za pojedince koji u Kini žele da rade, školuju se i sl, jer je njegov pečat garancija ispravnosti prevoda i jedini način da zvanična dokumenta budu prihvaćena.

Naš sudski prevodilac za kineski jezik svakodnevno prevede veliki broj dokumenata, kako za firme tako i za fizička lica. Dugogodišnje iskustvo i mnogobrojne kvalitetne reference garancija su istinskog kvaliteta prevoda.

Napominjemo da pružamo i usluge overenog prevoda sa kineskog na engleski jezik i obrnuto, kroz saradnju našeg sudskog prevodioca za kineski jezik i sudskog prevodioca za engleski koji zajedno sačinjavaju jedinstveni dokument overe.

Sudski prevodilac za kineski jezik ranije se nazivao sudski tumač za kineski jezik, ali je taj termin uredbom zakona izmenjen. Ono što nije promenjeno je suština da je sudski tumač za kineski jezik visoko kvalifikovani prevodilac za kineski jezik čiji kvalitet i tačnost garantuje sud kao institucija.

Sudski previdIlac za kineski jezik firme SINO BEPS je na stručnom ispitu za sudske prevodioce za kineski jezik ocenjen najvišim mogućim ocenama, kako za usmeni tako i za pismeni prevod.

Kontaktirajte nas kako biste se uverili da je SINO BEPS jedini istinski profesionalni i iskusni tim za kineski jezik u regionu.