Kineski jezik – simultani prevod

Kineski jezik predstavlja posebno zahtevan zadatak kada je u pitanju simultani prevod u kabini. Razlog za to je pre svega veliki broj homonima u kineskom jeziku, zbog čega je recimo na kineskoj televiziji gotovo obavezno da se uz emisiju pušta i titl. Razumevanje kineskog jezika na nivou stručnih konferencija bez tekstualnog materijala je vrlo zahtevan zadatak koji iziskuje visoke profesionalce.

Kineski jezik je takođe zahtevan za simultani prevod i zbog konstrukcije rečenice koja često ima obrnut redosled u odnosu na srpski jezik. I za ovo je potreban vrsni poznavalac kako kineskog jezika tako i same tehnike simultanog prevoda.

Mi u SINO BEPS timu smo okupili nekolicinu simultanih prevodioca za kineski jezik koji već duži niz godina rade simultani prevod na najvišem državnom i privrednom nivou.

SINO BEPS se može pohvaliti regionalnim prisustvom kada je simultani prevod kineskog jezika u pitanju. Osim u Srbiji, SINO BEPS tim za simultani prevod redovno radi i na konferencijama i sastancima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnog Gori. Takođe, naši vrsni simultani prevodioci prevode u kabini i kineski jezik na engleski jezik i obrnuto, bez potrebe za relejnim jezikom.

Kontaktirajte nas kako biste se uverili da je SINO BEPS jedini istinski profesionalni i iskusni tim za kineski jezik u regionu.