Prevodilac za turski jezik

Usled ubrzanog ekonomskog razvoja Turske, turski jezik postaje sve značajniji u poslovnom svetu Evrope. Saradnja naše zemlje sa Turskom takođe je sve intenzivnija, te se veoma često susrećemo sa projektima prevođenja sa turskog i na turski jezik.

Prevodilac za turski jezik

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa turskog i na turski jezik, te u našem stalnom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za turski jezik
  • Sudski tumač za turski jezik
  • Maternji govornik/lektor turskog jezika

U BEPS Translations timu uvek smo u potrazi za najkvalitetnijim stručnim prevodiocima za turski jezik. Prevodilac za turski jezik je profil koji je u poslednjih nekoliko godina, usled popularnosti turskih serija, postao veoma popularan među mlađim generacijama. Ipak, mi smo svesni da je kvalitetan prevodilac za turski jezik mnogo više od ljubitelja tog jezika ili kulture. Prevodioci za turski jezik sa kojima mi sarađujemo su često maternji govornici turskog koji su se dodatno usavršavali u domenu jezičkih nauka.

Bavimo se u podjednakoj meri pismenim i usmenim prevodima sa turskog i na turski jezik. Posebno mesto u našem timu zauzima i sudski tumač za turski jezik, taj redak ali dragocen prevodilački profil.

Sudski tumači za turski jezik bave se zvaničnim, sudskim overama prevoda dokumenata, kao i sudskim tumačenjem usmenog izlaganja pri sudovima i drugim zvaničnim institucijama.

Da sažmemo, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa turskog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa turskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa grčkim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa turskog i na turski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa turskog i na turski jezik
  • Titlovanje video materijala sa turskog i na turski jezik
  • Opšti konsalting u domenu turskog jezika