Prevodilac za španski jezik

Španski je po nekim statistikama maternji jezik najvećeg broja ljudi na svetu. Govori se u Španiji i većem delu Latinske Amerike.

Prevodilac za spanski jezik

 

U Srbiji i na Balkanu španski jezik je postao izrazito popularan u poslednje dve decenije jačanjem privredne saradnje sa zemljama u kojima se govori španski, kao i sa velikom popularnošću španskih serija. Veliki broj mladih ljudi studira španski jezik, te prevodioci za španski zaista nisu deficitarna kategorija. U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se bavimo prevodima sa španskog i na španski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za španski jezik
  • Sudski tumač za španski jezik
  • Maternji govornik/lektor španskog jezika

Kvalitetan prevodilac za španski jezik je svestran i posvećen filolog koji je duže vreme boravio na španskom govornom području. Prevodioci za španski u našoj agenciji podjednako briljiraju u usmenim prevodima sa španskog i na španski jezik, ako i u pismenim prevodima u kombinacijama sa španskim.

Sudski tumači za španski jezik takođe su bitna deo našeg prevodilačkog tima. Naši klijenti, bilo da se radi o kompanijama, malim ili srednjim preduzećima ili privatnim licima, često imaju potrebu za overenim, zvaničnim prevodima dokumenata sa španskog ili na španski jezik. Ovome treba dodati i angažman sudskih tumača za španski jezik u usmenom sudskom tumačenju. Sve u svemu, sudski tumač za španski jezik je prevodilački profil od velikog značaja za našu delatnost.

Ono što izdvaja naš prevodilački tim jeste činjenica da se trudimo da prevodi budu isporučeni u što kraćem vremenskom roku, ali uz strogu kontrolu kvaliteta. To znači da će jedan prevodilački projekat uključiti prevodioca za španski jezik, kao i lektora ili maternjeg govornika španskog jezika. Trudimo se da krajnji rezultat bude u skladu sa svetskim standardima u prevodilačkoj industriji. U domenu španskog jezika, po zahtevu klijenata možemo ponuditi različite opcije: evropski španski jezik i latinoamerički španski od kojih svaki ima svoje specifičnosti.

Ukratko rečeno, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa španskog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa španskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa grčkim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa španskog i na španski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa španskog i na španski jezik
  • Titlovanje video materijala sa španskog i na španski jezik
  • Opšti konsalting u domenu španskog jezika