Prevodilac za slovenački jezik

Slovenački jezik je zbog ekonomskog značaja Slovenije u našem delu Evrope, veoma česta prevodilačka kombinacijama kojom se u firmi BEPS Translations bavimo.

Prevodilac za slovenački jezik

Slovenački jezik pripada grupi slovenskih jezika, kao i srpski jezik, ali ima svoje specifičnosti u smislu gramatike i leksike, te se smatra jednim od težih slovenskih jezika za savladavanje.

U Srbiji imamo tu prednost da postoji solidan broj filologa koji su rođeni i odrasli u Sloveniji, te ovim jezikom barataju na maternjem nivou. Prevodilac za slovenački jezik, naravno, ne može biti samo neko ko je rođen u Sloveniji. Osim toga, potrebno je univerzitetsko obrazovanje u domenu jezičkih nauka, bogato prevodilačko iskustvo, poznavanje prevodilačkih softvera, kao i bogata opšta kultura.

Posebna oblast u smislu prevođenja sa slovenačkog i na slovenački jezik jesu sudski tumači za slovenački jezik. U našoj agenciji sudski tumač za slovenački jezik igra važnu ulogu. Gotovo svakodnevno primamo zahteve za overom prevoda sa i na slovenački, te se trudimo da u roku od 24h isporučimo overeni dokument, budući da smo svesni da su ovakvi prevodi uvek hitni.

U smislu prevoda sa slovenačkog i na slovenački jezik, mi u prevodilačkom studiju BEPS možemo vam pružiti sledeće usluge:

  • Pismeni prevod sa srpskog, engleskog i nemačkog na slovenački jezik i obrnuto.
  • Usmeni konsekutivni i simultani prevod sa slovenačkog i na slovenački jezik.
  • Lektura tekstova na slovenačkom jeziku.
  • Usluge sudskog tumača za slovenački jezik.
  • Konsultacije u domenu slovenačkog jezika.

Kontaktirajte nas da bismo vam dali tačnu procenu vašeg projekta.