Prevodilac za rumunski jezik

Rumunski jezik spada u grupu romanskih jezika i u našoj zemlji postoji značajan broj maternjih govornika rumunskog jezika koji se smatra jezikom manjinskog stanovništva.

Prevodilac za rumunski jezik

 

Usled ulaska Rumunije u Evropsku uniju, rumunski jezik postaje sve značajniji na svetskom prevodilačkom tržištu i mi se u BEPS Translations prevodilačkoj agenciji često susrećemo sa projektima prevoda sa rumunskog i na rumunski jezik. Već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa rumunskog  i na rumunski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za rumunski jezik
  • Sudski tumač za rumunski jezik
  • Maternji govornik/lektor rumunskog jezika

Prevodilac za rumunski jezik može često biti maternji govornik ovog jezika, ali to nije glavni preduslov za profesionalno bavljenje prevođenjem sa rumunskog i na rumunski jezik. Pre svega važno je poznavanje vokabulara, gramatike, sintakse, prevodilačkih tehnika i alata itd. Dakle, idealan prevodilac za rumunski jezik je školovani filolog koji je rođen ili je boravio na teritoriji Rumunije.

Deo našeg tima je i sudski tumač za rumunski jezik. Usled mnogobrojnih poslovnih i privatnih aktivnosti između naše dve zemlje, naš sudski tumač za rumunski jezik često je angažovan. Radi se o pismenim prevodima overenim pečatom sudskog tumača, kao i o usmenim prevodima pri zvaničnim institucijama u našoj zemlji.

Ukratko, u prevodilačkoj firmi BEPS Translations za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa rumunskog na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa rumunskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa rumunskim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa rumunskog i na rumunski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa rumunskog i na rumunski jezik
  • Titlovanje video materijala sa rumunskog i na rumunski jezik
  • Opšti konsalting u domenu rumunskog jezika