Prevodilac za makedonski jezik

Prevod sa makedonskog i na makedonski jezik je, usled blizine Makedonije i Srbije i mnogih nivoa saradnje između naše dve zemlje, veoma čest zadatak u našem prevodilačkom timu.

Prevodilac za makedonski

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa makedonskog  i na makedonski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za makedonski jezik
  • Sudski tumač za makedonski jezik
  • Maternji govornik/lektor makedonskog jezika

Prevodilac za makedonski jezik je često i maternji govornik makedonskog jezika, rođen u Srbiji ili Makedoniji. Ovo međutim nije dovoljno, jer u BEPS Translations prevodilačkoj firmi radimo isključivo sa školovanim filolozima i ta praksa se nebrojeno puta pokazala kao ispravna.

Makedonski jezik spada u grupu slovenskih jezika i mada pokazuje veliki broj sličnosti sa srpskim, ruskim i drugim jezicima iz ove grupe, on itekako ima svoje specifičnosti.

Kod prevoda na makedonski jezik uvek se trudimo da ispoštujemo duh savremenog makedonskog jezika i klijentima ponudimo ne samo tačan već i jezički/žargonski adekvatan prevod.

U našem timu imamo i sudskog tumača za makedonski jezik. Njegov zadatak je sudska overa prevoda sa makedonskog i na makedonski jezik, kao i usmeno sudsko tumačenje, najčešće na ročištima u sudu ili pri drugim zvaničnim institucijama. Naš sudski tumač za makedonski jezik uvek vam može izaći u susret, bez obzira koliko je kratak rok u kom vam je potreban prevod overen pečatom.

Da rezimiramo, u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa makedonskog na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa makedonskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa makedonskim )npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa makedonskog i na makedonski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa makedonskog i na makedonski jezik
  • Titlovanje video materijala sa makedonskog i na makedonski jezik
  • Opšti konsalting u domenu makedonskog jezika