Prevodilac za mađarski jezik

Mađarski jezik je jedan od jezika Evropske unije i svakako za nas značajan jezik, usled graničenja sa Mađarskom i mađarskog manjinskog stanovništva.

Prevodilac za madjarski

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa mađarskog i na mađarski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za mađarski jezik
  • Sudski tumač za mađarski jezik
  • Maternji govornik/lektor mađarskog jezika

 

Prevodilac za mađarski jezik je veoma traženi profil u prevodilačkoj industriji u Srbiji. U našem prevodilačkom timu sarađujemo sa prevodiocima za mađarski jezik, kao i sudskim tumačima za mađarski. Prevodioci za mađarski jezik su školovani filolozi, stručnjaci kako za jezik, tako i za kulturu Mađarske, što može biti veoma važno kod prevođenja.

Mađarski spada u grupu ugro-finskih jezika i kao takav jeste jedan od najtežih svetskih jezika za učenje. U prevodilačkoj agenciji BEPS težimo tome da sarađujemo sa prevodiocima za mađarski koji su istovremeno maternji govornici ili su duži period života proveli u Mađarskoj.

Kao što smo već naveli, u našem timu imamo i sudskog tumača za mađarski jezik koji je ujedno i maternji govornik. Njegov zadatak je sudska overa prevoda sa mađarskog i naravno na mađarski  jezik, kao i usmeno sudsko tumačenje, najčešće na ročištima u sudu ili u drugim prilikama u zvaničnim institucijama. Naš sudski tumač za mađarski jezik uvek vam može izaći u susret, bez obzira koliko je kratak rok u kom vam je potreban prevod overen pečatom.

Dakle, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa mađarskog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa mađarskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa mađarskim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa mađarskog i na mađarski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa mađarskog i na mađarski jezik
  • Titlovanje video materijala sa mađarskog i na mađarski jezik
  • Opšti konsalting u domenu mađarskog jezika