Prevodilac za kineski jezik

Prevodilac za kineski jezik je sve traženije zanimanje u našoj zemlji, ali i u ostatku sveta.

Kineski jezik nazivaju jezikom budućnosti, usled neverovatnog ekonomskog uspona NR Kine i veličine kineskog govornog područja. U našoj prevodilačkoj kompaniji prevodilac za kineski jezik ima poseban značaj. Jedna od naših užih specijalnosti je usmeni i pismeni prevod kineskog jezika.

Prevodilac za kineski jezik

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa kineskog i na kineski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za kineski jezik
  • Sudski tumač za kineski jezik
  • Maternji govornik/lektor kineskog jezika

Pod kineskim jezikom podrazumevamo mandarinski kineski jezik, zvanični jezik NR Kine koji koristi uprošćene kineske karaktere. Na zahtev klijenta, možemo takođe obezbediti i prevod kantonskog kineskog jezika, kao i pismeni prevod na neuprošćene kineske karaktere koji se koriste na Tajvanu i u Hong Kongu.

Ogroman privredni rast Kine i činjenica da značajan procenat internet populacije razume isključivo kineski, nameće kompanijama koje žele da se predstave na međunarodnom nivou potrebu da im prevodilac za kineski jezik pomogne u kreiranju online prisustva na kineskom. Kineski jezik (mandarinski) ima preko 1.3 milijarde govornika u svetu. Ovo znači da preko 20% svetske populacije govori kineski jezik čineći ga najrasprostranjenijim svetskim jezikom. Sa rapidnim rastom kineske ekonomije i ubrzanim porastom kupovne moći, sve je veća potreba za komunikacijom sa ovim najvećim svetskim tržištem.

Svaki prevodilac za kineski jezik sa kojim mi sarađujemo je diplomirani filolog i svi su živeli duži niz godina u NR Kini, te perfektno poznaju savremeni kineski jezik. Značajno mesto u našem timu zauzima i sudski tumač za kineski jezik. Sudski tumač za kineski jezik je naime veoma traženi profil kako zbog kineskih državljana u našoj zemlji, tako i zbog sve intenzivnije saradnje naših privrednika sa kineskim.

Iako je ovo veoma težak i kompleksan jezik, posle dugogodišnjeg rada i usavršavanja, možemo reći da se naši prevodi sa kineskog i na kineski jezik veoma visoko kotiraju, te pružamo usluge prevođenja na kineski jezik i nekim velikim svetskim kompanijama. Više o ovome pogledajte na stranici Reference.

Kada je u pitanju kineski jezik, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa kineskog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa kineskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa grčkim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa kineskog i na kineski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa kineskog i na kineski jezik
  • Titlovanje video materijala sa kineskog i na kineski jezik
  • Opšti konsalting u domenu kineskog jezika

Pismeni prevod sa kineskog jezika na srpski jezik

U našem protfoliju imamo veliki broj zadovoljnih klijenata za koje smo sa kineskog jezika na srpski jezik prevodili kompanijske Internet stranice, brošure i druge marketinške materijale, ugovore i druga pravna dokumenta, dokumentaciju o tehničkim i proizvodnim procesima i još mnogo toga. Prevod sa kineskog jezika obavljaju maternji govornici srpskog jezika, a prevod na kineski jezik rade naši prevodioci uz lekturu i korekturu maternjih govornika u Kini. Sarađujemo sa nekoliko profesionalnih prevodilaca u Kini koji su već postali deo našeg stalnog tima jer im gotovo svakodnevno šaljemo projekte na prevod i lekturu. Uz ovaj korak možete biti sigurni da su vaši materijali spremni za kinesko tržište i prilagođeni savremenom kineskom jeziku koji se brzo menja.

Pismeni prevod sa kineskog na engleski jezik

Vrlo često dobijamo upite i za prevod sa kineskog na engleski jezik i obrnuto, što za nas ne predstavlja nikakvu poteškoću. U našem timu imamo stalno zaposlenog maternjeg govornika engleskog jezika koji se stara da naši prevodi na engleski jezik budu potpuno u skladu sa savremenim jezikom kakav se govori na engleskom govornom području. Pravna, tehnička, medicinska, marketinška i ostala terminalogija na kineskom jeziku vrlo lako i uspešno može biti prevedena na engleski jezik, kao i obrnuto.

Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa kineskog i na kineski jezik

Možemo sa sigurnošću reći da je ova oblast naša uža specijalnost. Posle dugog niza sastanaka, konferencija, samita, seminara, skupova i drugih događaja koje smo prevodili usmeno sa kineskog na srpski i engleski jezik i obrnuto, naši prevodioci su već zasigurno vodeći eksperti kad je u pitanju usmeni prevod kineskog jezika u našoj zemlji. Naše reference uključuju visoke vladine i političke delegacije, najveće kompanije u regionu, vodeće fakultete u zemlji i mnoge druge za koje smo prevodili usmeno, simultano i konsekutvno, sa kineskog jezika i na kineski jezik. Iako usmeni prevod na kineski jezik ima svoje izazove, posebno u kabini za simultano prevođenje, naši stručnjaci se svakodnevno usavršavaju kako bi prevodili usmeno kineski jezik na nivou svetskih i evropskih standarda.

Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa kineskog i na kineski jezik

Prevod sa kineskog jezika i na kineski jezik sa overom sudskog tumača najčešće podrazumeva pravnu i administrativnu terminologiju, ali neretko i tehničku, medicinsku i drugu terminologiju jer se bavimo prevodom sertifikata, izvoda iz matičnih knjiga, potvrda, ugovora, diploma i mnogih drugih dokumenata. Pravna terminologija je svakako naša specijalnost, a neretko naš sudski tumač za kineski jezik tumači i usmeno u sudu i kancelarijama javnih beležnika.

Titlovanje video materijala sa kineskog i na kineski jezik

Posebno od 2017. godine, sa ekspanijom inicijative Pojas i put i Mehanizma 16+1, sve je više proizvoda kulturne i kretivne industrije iz Kine na našim prostorima. Ovo iziskuje prevod i titlovanje sa kineskog jezika i obrnuto, u čemu imamo bogato iskustvo. Profesionalni prevod sa kineskog jezika uz korišćenje modernih softvera za titlovanje daje odlične i efikasne rezultate.

Opšti konsalting u domenu kineskog jezika

Želite da se vaša kompanija ili proizvod nađu na kineskom tržištu? Želite da prevedete vašu Internet stranicu na kineski jezik? Zanima vas u kom delu Kine se koristi koje pismo? Želite da vaša reklama bude prevedena na kineski da bi se emitovala na kineskoj televiziji? Na pravom ste mestu! Naš stalno zaposleni prevodilac za kineski jezik ima dugogodišnje iskustvo života i rada u Kini i može vam pomoći oko svih nedoumica.