Prevodilac za grčki jezik

Grčki jezik je jedan od najstarijih i najuticajnijih jezika na svetu. Zbog geografske blizine i tradicionalno dobrih odnosa, u jugoistočnoj Evropi je potreba za prevodima sa grčkog i na grčki jezik veoma velika. Gotovo svakodnevno susrećemo se sa kompanijama ili privatnim licima koji na neki način sarađuju sa Grčkom ili Kiprom, te im pomažemo da premoste jezičke barijere i ostvare svoje ciljeve.

Prevodilac za grcki jezik

 

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa grčkog i na grčki jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za grčki jezik
  • Sudski tumač za grčki jezik
  • Maternji govornik/lektor grčkog jezika

Grčki jezik je po mnogo čemu specifičan. U BEPS Translation timu stalno je angažovan prevodilac za grčki jezik, kao i sudski tumač za grčki jezik koji vam mogu pomoći u svakoj vrsti zahteva koje imate. Prevodilac za grčki jezik obavlja sve vrste pismenih i usmenih prevoda u kombinaciji sa grčkim jezikom, dok sudski tumač za grčki jezik overava zvanične prevode pečatom i obavlja usmeno sudsko tumačenje.

Ono po čemu je naš prevodilački tim specifičan jeste to što se trudimo da prevodi budu isporučeni u što kraćem vremenskom roku ali uz strogu kontrolu kvaliteta. To znači da će jedan prevodilački projekat uključiti prevodioca za grčki jezik, kao i lektora ili maternjeg govornika grčkog jezika. Trudimo se da krajnji rezultat bude u skladu sa svetskim standardima u prevodilačkoj industriji.

Da sažmemo, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa grčkog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa grčkog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa grčkim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa grčkog i na grčki jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa grčkog i na grčki jezik
  • Titlovanje video materijala sa grčkog i na grčki jezik
  • Opšti konsalting u domenu grčkog jezika