Prevodilac za francuski jezik

Prevodioci za francuski jezik su veoma važan deo našeg prevodilačkog tima. Francuski jezik važi za jedan od najlepših i najromantičnijih jezika na svetu. On je drugi najrasprostranjeniji jezik na svetu, posle engleskog, i govori se u 29 zemalja.

Prevodilac za francuski jezik

Usled ekonomske i kulturne dominacije Francuske u Evropi, a i šire, u firmi BEPS Translations svakodnevno dobijamo zahteve za prevodom sa francuskog ili na francuski jezik.

Naše višegodišnje iskustvo pomoglo nam je u formiranju visoko stručnog tima za francuski jezik koji čine prevodioci za francuski jezik – maternji govornici i filolozi. Prevodilac za francuski jezik je profil kome u BEPS prevodilačkom studiju poklanjamo veliku pažnju. Od naših prevodilaca zahtevamo perfektno poznavanje francuske gramatike, ortografije i savremene leksike. Dalje, prevodioce za francuski jezik delimo prema oblasti stručnosti, pa tako radimo sa filolozima usko specijalizovanim za oblasti kao što su pravo, ekonomija, tehnika, medicina itd. Konačno, prevodilac za francuski jezik mora biti i stručnjak za francuski kulturu i savremene prilike u Francuskoj.

Sudski tumač za francuski jezik je takođe važna kategorija za nas. Veoma je česta potreba naših klijenata za sudski overenim prevodom francuskog jezika. Budući da su ovakvi prevodi gotovo uvek hitni, naš sudski tumač za francuski jezik vam je svakodnevno na raspolaganju.

U smislu prevoda sa francuskog i na francuski jezik, u prevodilačkom studiju BEPS možemo vam pružiti sledeće usluge:

  • Pismeni prevod sa srpskog, engleskog i drugih jezika na francuski jezik i obrnuto.
  • Usmeni konsekutivni i simultani prevod sa francuskog i na francuski jezik.
  • Lektura tekstova na francuskom jeziku.
  • Usluge sudskog tumača za francuski jezik.
  • Konsultacije u domenu francuskog jezika.

Kontaktirajte nas da bismo vam dali tačnu procenu vašeg projekta.