Iznajmljivanje opreme za usmeno prevođenje

Kvalitet opreme koja se koristi u simultanom prevođenju za svaku ozbiljnu konferenciju je od velikog značaja i tu kompromis ne sme da postoji. Zbog toga BEPS Translations za svoje usluge simultanog prevoda koristi opremu najvišeg kvaliteta najpoznatijih svetskih marki. Pored toga što je koristimo za naše usluge prevoda, opremu takođe iznajmljujemo.

Oprema za simultano prevođenje koju imamo na raspolaganju obuhvata:

  • Kabinu za prevodioce
  • Prijemnike/slušalice Bosch, Sennhauser i Brahler
  • Mikrofoni i ozvučenje