Usmeni prevodi

Usmeno prevođenje podrazumeva trenutnu interpretaciju govora sa izvornog na ciljni jezik. Pri tome, zadatak prevodioca je da pomogne klijentu da prebrodi ne samo jezičke već i kulturne barijere. U naše usluge ubrajamo konsekutivno i simultano usmeno prevođenje. Takođe nudimo i usmeno prevođenje sudskih prevodioca i daljinsko usmeno prevođenje putem Interneta ili telefona. Principi našeg rada su profesionalizam, iskustvo, stručnost i kvalitetna priprema.

Prevodilačka agencija BEPS Translations pruža usluge usmenog prevoda na raznim oblicima skupova, uključujući poslovne sastanke, konferencije, sajmove, seminare, prezentacije i predavanja.

Naše usluge usmenog prevođenja uključuju:

Profesionalno usmeno prevođenje na visokom nivou zahteva ne samo dobrog prevodioca ili uigran prevodilački par kod simultanog prevođenja, već i sveukupnu dobru organizaciju. Naš iskusni tim čini sve da izabere najiskusnije prevodioce u oblasti koja se prevodi kao i da u saradnji sa klijentom obezbedi neophodan materijal kako bi prevodioci bili maksimalno spremni. Mi veliku pažnju poklanjamo i tehničkoj podršci kako bi na konferencijama koje su često od velikog značaja sve proteklo bez ikakvih problema.