Medicina

Medicina je jedna od najznačajnijih grana nauke i veoma značajan deo naših života. Sve veća mobilnost i globalizacija usluga nameću se i u oblasti medicine, zato nam se klijenti cesto obraćaju sa zahtevima za prevođenje medicinske dokumentacije ili usmeno prevođenje prilikom posete lekaru.

Medicinski prevod je jedna od najtežih oblasti prevođenja, gde je pored vladanja komunikativnim jezikom na veoma visokom nivou, potrebno i poznavanje stručne terminologije.

U timu prevodilačke agencije BEPS Translations radi nekoliko prevodilaca usko specijalizovanih za medicinski prevod, kod kojih su godine iskustva i dubina poznavanja materije garant kvaliteta prevoda.

Medicinski prevod je veoma osetljiva oblast prevođenja, gde je tačnost prevoda od veoma velikog značaja. Zato je vazno da svaki prevodilac u oblasti medicine ima pristup relevantnim rečnicima u grani medicine u kojoj je prevod potreban.

Mnogi od nas našli su se u situaciji kada su medicinsku uslugu tražili u stranoj zemlji, na stranom jeziku. Svako ko je u toj situaciji pored sebe imao prevodioca sa kojim je mogao/-la da komunicira na svom maternjem jeziku, zna koliko sigurnosti uliva prisustvo prevodioca i koliko smanjuje količinu stresa i neizvesnosti.

Ukoliko vam je potreban prevod medicinskog teksta, izveštaja, nalaza, laboratorijske analize ili stručne literature, možete nam poslati upit, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti.