Građevinarstvo i arhitektura

Građevinarstvo je jedna od oblasti u kojoj je kvalitetan prevod uvek potreban. Razlog za to je sto građevinski projekti često uključuju internacionalne saradnike.

Prevodilačka agencija BEPS Translations, primera radi, učestvovala je u prevodilačkom smislu u projektu izgradnje mosta Zemun-Borča u Beogradu, gde su sarađivale kineska, britanska i srpska strana. Naš prevodilac uspešno je izlazio na kraj sa trojezičnom kombinacijom i time doprineo ovom važnom projektu.

Prevodu u oblasti građevine naši prevodioci pristupaju kroz nekoliko koraka:

  • Nabavljanje relevantnih građevinskih rečnika za ciljni jezički par
  • Informisanje o datom građevinskom projektu u vidu sve raspoložive dokumentacije
  • Konsultacije sa stručnim licima, u ovom slučaju građevinskim inženjerima u vezi terminologije
  • Priprema pojmovnika za dati prevodilački projekat
  • Provera pojmovnika sa klijentom