Akademski tekstovi

Obrazovanje i naučni rad su takodje oblasti u kojoj je sve veća potreba za pismenim prevodom evidentna. Klijenti nam se gotovo svakodnevno obraćaju sa zahtevima za prevodom doktorskih, master ili diplomskih radova, kao i prevodom seminarskih radova, eseja, stručnih tekstova i apstrakata. Kod ovakvih prevoda u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations angažujemo prevodioce sa master ili doktorskom diplomom, jer smatramo da su jedino takvi kandidati kvalifikovani da prevode akademski tekst.

Kvalitetno preveden akademski rad može značajno uvećati vaše šanse da nastavite školovanje na prestižnim univerzitetima u inostranstvu.

Ukoliko vam je potreban pismeni prevod akademskog tipa, pošaljite nam upit sa detaljima vašeg projekta, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti.

Ukoliko ste sposobni da sami napišete tekst na stranom jeziku, možete nam ga poslati na lekturu, gde će maternji govornik datog jezika ispraviti sve greške u vašem tekstu, u skladu sa propisanim pravilima akademskog pisanja.

Ukoliko organizujete stručnu konferenciju za koju vam je potreban usmeni prevod akademskog sadržaja, agencija BEPS Translations može obezbediti simultani prevod za vašu konferenciju, kao i svu potrebnu opremu.