Lokalizacija

Web stranice su suštinsko oruđe poslovne komunikacije. Na jednostavan način višejezičnost vašeg web sajta vam omogućava da se otvorite ka međunarodnom tržištu.

Mi detaljno pristupamo ovom zadatku jer shvatamo . Zato su nam u web lokalizaciji osim profesionalnih prevodilaca značajni i maternji govornici koji vrše krajnju reviziju teksta pomažući našim prevodiocima da sadržaj u potpunosti prilagode savremenom jeziku.

Pored web site-ova i prezentacija na društvenim mrežama, nudimo usluge lokalizacije brošura, postera, flajera i ostalog materijala za štampu.