Prevodilačke usluge

BEPS Translations nudi kompletan set prevodilačkih usluga. Svi prevodioci u agenciji BEPS Translations imaju bogato iskustvo u usmenom i pismenom prevođenju, kao i u lokalizaciji. Naši menadžeri projekta koriste najsavremenije softvere i metode kako bi krajnjem korisniku pružili maksimalan kvalitet usluge.

Prevodilačka agencija BEPS Translations nudi sledeće kategorije usluga:

  • Pismeni prevodi – prevodimo tekstove i dokumenta na gotovo sve svetske jezike u najkraćem roku.
  • Lektura teksta – lektura maternjeg govornika koji je istovremeno i obrazovan i iskusan jezički stručnjak je preduslov za kvalitetan tekst u bilo kojoj oblasti.
  • Usmeni prevodi (simultani i konsekutivni) – pomažemo vam u uspostavljanju komunikacije na sastancima i konferencijama sa stranim partnerima.
  • Usluge sudskih prevodilaca (sudskih tumača) – administrativne potrebe su često glavni razlog zašto su pojedincima i firmama potrebne usluge prevodioca. Naši sudski prevodioci u kratkom roku prevode i overavaju vaša dokumenta i/ili vas prate u sudu ukoliko je potreban zvaničan usmeni prevod.
  • Lokalizacija – sa globalizacijom  proizvoda i usluga postaje neisplativo da ponuda bude samo na jednom jeziku. Naše usluge lokalizacije pomažu firmama da se prilagode stranim tržištima.
  • Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje – pored toga što vršimo usluge usmenog prevođenje u ponudi imamo i tehničku podršku u vidu najkvalitetnije opreme za vaše konferencije, seminare, sastanke itd.

U našu osnovnu ponudu spada prevođenje sledećih jezika:

 engleski  kineski  ruski  španski
 nemački  japanski  slovenački  portugalski
 italijanski  turski  poljski  grčki
 francuski  arapski  češki  makedonski
 holandski  mađarski  švedski  rumunski

Pored navedenih možemo da prevedemo i druge svetske jezike. Ukoliko vas zanima prevođenje jezika kojeg nema na listi molimo da nas kontaktirate putem upita.