Realističnost potrebe za prevodima

Engleski jezik je ubedljivo najrasprostranjeniji jezik na planeti, a drugi po broju ljudi koji ga govore.

Engleski jezik - Sudski prevodioci i tumači

Engleski jezik se koristi u preko 100 zemalja na svetu, kako u poslovnom tako i u svakodnevnom smislu. Stoga, za engleski jezik se kaže da je lingva franka. Ovaj jezik pripada ubedljivo najbrojnijoj indoevropskoj porodici, germanskoj grani jezika. Činjenica da više od 380 miliona ljudi koristi ovaj jezik kao maternji, da ga isti broj ljudi koristi kao drugi i preko 800 miliona ljudi kao strani jezik, stavlja ovaj jezik na prvo mesto u internacionalnim odnosima. Engleski jezik je zvanični i maternji jezik u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu i Kanadi, a takođe je i zvaničan jezik Evropske unije, Srednjeg i Dalekog istoka.

Zastupljenost ovog jezika je najjasnija sudskim tumačima i prevodiocima za istoimeni jezik. Sudski tumači i prevodioci za engleski jezik najbolje uočavaju upotrebu ovog jezika u svakodnevnim životnim aktivnostima, kao što su obrazovanje, posao, putovanja itd. Stoga, ove osobe predstavljaju najbolje moguće rešenje kada je reč o prevođenju sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik, u pisanoj i govornoj formi.

Stručnost rada sudskih tumača i prevodilaca

Cilj dobrog sudskog tumača ili prevodioca jeste da prenese potpuno značenje iz jednog jezika u drugi jezik, zajedno sa kulturološkim aspektima jezika sa kog prevodi u što kraćem roku, na što kvalitetniji način. Tekstovi podrazumevaju apsolutno precizne prevode stručnih termina, stila i kohezije u skladu sa pravopisnim pravilima.

Svaki javni dokument treba da zadovolji ortografske i stilske standarde jezika na kome je pisan i jezika na koji se isti dokument prevodi.

Usluge prevođenja

Prevodi diploma, sertifikata, uverenja, rešenja, zapisnika, izveštaja, ugovora, izvoda iz matičnih knjiga, državljanstava, radnih dozvola i sudskih odluka su smo neki od zadataka naših sudskih tumača. Pored ovoga, naš tim prevodilaca je zadužen za prevod svih ostalih vrsta dokumenata, tekstova, kao i govora; od prevođenja knjiga, master i doktorskih radova, konferencija, poslovnih seminara i skupova, do tekstova manje formalne prirode.

Prevodi ličnih, pravnih, sudskih i ostalih javnih dokumenata su uža specijalnost naših sudskih tumača i prevodilaca.

Posvećenost prevodilačkom radu

Svi prevodi moraju biti verodostojni originalnim dokumentima. Svi prevedeni tekstovi moraju imati apsolutno isto značenje kao što imaju na jeziku sa kog se prevode. Naš stručni tim nikada neće ignorisati stručne termine, već će ih prevesti u skladu sa našim jezičkim mogućnostima, bilo pomoću ekvivalenta, korespondenta ili deskripcijom – ne treba da brinete o prevodu naziva lekova ili, na primer, o anglicizmima i njihovim često neprevedenim značenjima.

Tačnost rada naših sudskih tumača i prevodilaca za engleski jezik, posvećenost zadatku da ti prevodi odgovaraju originalnim dokumentima, kao i efikasnost njihovog rada, pečat sudskog tumača i konkurentnost cena prevoda su, zapravo, najbolje preporuke vredne pažnje.
Kakav god zahtev da imate kada je reč o prevođenju, tu smo mi – obratite nam se i uverite se u stručnost naših profesora i lingvista tj. filologa.