Nemački jezik je jedan od najznačajnijih svetskih jezika, usled ekonomske i kulturne dominacije zemalja nemačkog govornog područja. Nemački jezik se u našoj zemlji izučava već dugi niz godina i Katedra za germanistiku Filološkog fakulteta iznela je brojne generacije izuzetnih prevodioca i sudskih tumača za nemački jezik.

Prevođenje nemačkog jezika

Trenutno je na domaćem tržištu nemački jezik u prevodilačkom smislu veoma tražen, te smo svedoci da gotovo svi diplomirani germanisti rade u struci i to veoma uspešno. Ponekad je i teško naći prevodioca za nemački jezik u kratkom roku, jer su veoma zauzeti.

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations međutim, imamo stalan tim za nemački jezik koji čine prevodilac i sudski tumač za nemački, te prevode isporučujemo u najkraćim mogućim rokovima.

Problematika prevoda na nemački jezik je nešto na čemu smo radili dugi niz godina. Nemački jezik pored kompleksne gramatike i leksike, poseduje i veoma specifične odlike savremenog jezika koje neko ko nije maternji govornik zaista teško može da savlada. U našoj prevodilačkoj radionici tražili smo od maternjih govornika iz Nemačke i Austrije da ocenjuju naše prevodioce i nude im smernice za dalji razvoj i usavršavanje.

Za jednog kompletnog prevodioca i sudskog tumača za nemački jezik od ključnog je značaja:

  • Da je završio/-la adekvatne studije na Filološkom fakultetu u zemlji ili inostranstvu
  • Da je boravio/-lana nemačkom govornom području duži vremenski period, po mogućstvu na usavršavanju jezika i prevodilačkih tehnika
  • Da je spreman/-na da se konstantno usavršava i unapređuje svoje znanje i sposobnosti u domenu nemačkog jezika
  • Da je otvoren/-na za kritiku i mentorstvo od strane maternjih govornika nemačkog jezika

Ako su svi gore navedeni uslovi ispunjeni, uz svakodnevni trud i rad, mogu nastati veoma kvalitetni prevodioci za nemački jezik koji će se sjajno pokazati kako u pismenom tako i u usmenom prevodu.

U našoj agenciji, poklanjamo posebnu pažnju nemačkom jeziku. Svesni smo da je on jedan od jezika budućnosti i da potreba i potražnja za njim svakodnevno raste.

BEPS Translations:  Spajamo svet, reč po reč.

 

Pročitajte još:

Sudski tumač za nemački jezik: zahtevna i visoko tražena profesija
5 najčešćih greški kada tražite uslugu prevoda
Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik
5 zabluda o prevodiocima
Sudski tumači u Srbiji iz ugla prevodilačke industrije
Prevodilačke usluge: Standardne prakse koje bi trebalo da znate