Home

17Aug 2015
Zablude o prevodiocima

Budući da prevodilačka agencija BEPS Translations već duži niz godina pruža usluge prevoda na najrazličitije načine, tokom vremena smo se susretali sa mnogim mitovima o prevodiocima i svetu prevođenja. Ako radite u ovoj industriji ili razmišljate o karijeri u prevođenju, bez sumnje ćete se nebrojeno puta susresti sa sledećim primerima: Ako govoriš drugi jezik, možeš […]

17Aug 2015
Sudski tumač sa pečatom

Prevodi dokumenata overeni od strane sudskih tumača i usmeno sudsko tumačenje su veoma važne oblasti u kojima se preklapaju jezička i pravna sfera. Sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje verodostojnost prevoda pod punom pravnom odgovornošću. Na ovaj način se rešavaju mnoge administrativne situacije na međunarodnom nivou. Prema zakonu u Republici Srbiji i instrukcijama Ministarstva pravde, […]

17Aug 2015
Kvalitet zahteva vreme

Kada imate kratak rok i „tanak“ budžet, dešava se da previdite neke detalje ugovora u korist što bržeg završetka projekta. Nažalost, u prevodilačkoj industriji ovo često rezultuje lošim ili netačnim prevodima od strane firmi koje teže da umanje svoj trošak ili prosto ne slede standarde u prevodilačkoj industriji. Možete zamisliti šta je sledeći korak – […]

11Aug 2015

CAT (Computer Aided Translation) alati su zapravo kompjuterski softveri  koji pomažu prevodiocima u procesu prevođenja. Ovaj postupak često se naziva i „mašinski-pomognuto prevođenje“ (machine-aided translation). CAT alati su širok pojam koji obuhvata mnogobrojne kompjuterske funkcije uključujući proveru pravopisa (spell check), proveru gramatike (grammar check), elektronske rečnike, terminološke baze, softvere za menadžment prevodilačkih projekata, prevodilačke memorije […]

11Aug 2015
Prevodioci bez granica 2

Kada razmišljamo o humanitarnom radu i davanju onima kojima je to najpotrebnije, sve je češća tendencija da pojedinci ne doniraju direktno sredstva, već pomažu svojim radom. Ideja da svako doprinese dodatnim volonterskim radom u svojoj struci prisutna je u mnogim branšama. Najpoznatiji su verovatno čuveni „Lekari bez granica“. Kako jedan jezički stručnjak može odvojiti nekoliko […]

30Sep 2014

Međunarodni dan prevođenja proslavlja se svake godine 30. septembra na dan Sv. Jeronima, prevodioca Biblije koji se smatra zaštitnikom prevodilaca. Obeležavanje ovog datuma promoviše Međunarodna federacija prevodilaca od kada je osnovana 1953. godine. 1991. godine MFP je lansirala ideju da se ustanovi zvanični Međunarodni dan prevođenja kao znak solidarnosti sa svetskom prevodilačkom zajednicom, u cilju […]

27Apr 2013

Agencija BEPS Translations sa posebnim ponosom  i zadovoljstvom sponzorisala je Festival dokumentanog filma Beldocs 2013, koji se odigrava od 26-30. aprila 2013. na nekoliko lokacija u Beogradu. U okviru sponzorstva, agencija BEPS Translations bila je zadužena za prevod i tehničko titlovanje filmova iz svih krajeva sveta. Ovo je još jedan korak u uspešnoj saradnji BT […]

15Nov 2012

Jedna od glavnih prednosti i snaga naše agencije je posvećenost prevođenju kineskog jezika. U našem timu imamo iskusnog prevodioca koji ima titulu sudskog tumača, kao i dva maternja govornika koji su takođe školovani prevodioci.   Pod kineskim jezikom podrazumevamo mandarinski kineski jezik, zvanični jezik NR Kine koji koristi uprošćene kineske karaktere. Ogroman privredni rast Kine […]