Jedna od glavnih prednosti i snaga naše agencije je posvećenost prevođenju kineskog jezika. U našem timu imamo iskusnog prevodioca koji ima titulu sudskog tumača, kao i dva maternja govornika koji su takođe školovani prevodioci.

 

Pod kineskim jezikom podrazumevamo mandarinski kineski jezik, zvanični jezik NR Kine koji koristi uprošćene kineske karaktere.

Ogroman privredni rast Kine i činjenica da značajan procenat internet populacija razume isključivo kineski, kompanijama koje žele da se predstave na međunarodnom nivou neophodno je da imaju verziju sajta i na ovom jeziku. Kineski jezik ima 1,329,801,131 govornika u svetu.

Ovo znači da 20.71% svetske populacije govori kineski jezik čineći ga najrasprostranjenijim svetskim jezikom. Sa rapidnim rastom kineske ekonomije i ubrzanim porastom kupovne moći, sve je veća potreba za komunikacjim sa ovim najvećim svetskim tržištem.

Pogledajte statistike kineskih Internet korisnika u periodu 2000-2010 god.:

Godina Internet korisnici Populacija % svetskih korisinika Interneta
2000 22,500,000 1,288,307,100 1.7 %
2001 33,700,000 1,288,307,100 2.6 %
2002 59,100,000 1,288,307,100 4.6 %
2003 69,000,000 1,288,307,100 5.4 %
2004 94,000,000 1,288,307,100 7.3 %
2005 103,000,000 1,289,664,808 7.9 %
2006 137,000,000 1,317,431,495 10.4 %
2007 162,000,000 1,317,431,495 12.3 %
2008 253,000,000 1,330,044,605 19.0 %
2009 384,000,000 1,338,612,968 28.7 %
2010 420,000,000 1,330,141,295 31.6 %