CAT alati

CAT (Computer Aided Translation) alati su zapravo kompjuterski softveri  koji pomažu prevodiocima u procesu prevođenja. Ovaj postupak često se naziva i „mašinski-pomognuto prevođenje“ (machine-aided translation).

CAT alati su širok pojam koji obuhvata mnogobrojne kompjuterske funkcije uključujući proveru pravopisa (spell check), proveru gramatike (grammar check), elektronske rečnike, terminološke baze, softvere za menadžment prevodilačkih projekata, prevodilačke memorije itd.

Početak korišćenja CAT alata vezuje se za Hladni rat, kada se javila potreba da se informacije sakupljene od strane obaveštajnih službi u kratkom roku prevedu.

Najpoznatiji softveri u prevodilačkoj branši su Wordfast, SDL Trados, memoQ, GlobalSight, MetaTexis, Poedit itd.

Prednosti CAT alata su veća brzina pri prevođenju, povećanje dnevnog kapaciteta prevodioca, te poboljšanje kvaliteta i konzistentnosti.

Sa druge strane, mane CAT alata su u tome što iako su uloženi značajni napori, ovi softveri i dalje nisu potpuno pouzdani, posebno u slučajevima komplikovanijih primena. Mnogi od ovih softvera su doista kompleksni za korišćenje, te od korisnika zahtevaju specijalizovanu obuku.

U prevodilačkog agenciji BEPS Translations najčešće koristimo SDL Trados i memoQ. Trudimo se da iskoristimo prednosti i zaobiđemo mane ovih programa. Svesni smo, konačno, da ni jedan kompjuterski program ne može da zameni prevodioca sa višegodišnjim iskustvom i nepreglednim znanjem u datim jezicima.