Kada organizacije i kompanije traže profesionalne usluge prevoda, često se susreću sa kratkim rokovima i ograničenim budžetima – dva faktora koja ih mogu onemogućiti da dođu do najboljih usluga prevoda na tržištu.

Prevodilačke usluge

Produženje rokova  i proširenje budžeta nisu uvek realistični, kao ni izdvajanje dodatnih resursa za usluge prevodilačkih firmi.

Da bi kompanije osigurale da će dobiti najbolju uslugu prevoda koja je moguća, bez kompromitovanja sopstvenih rokova i uslova, sledeće „prečice“ mogu biti od pomoći:

Pet najčešćih greški kod zahteva za prevodom

  1. Kontrola kvaliteta. Mnogi klijenti angažuju prevodilačke firme, a da prethodno nisu proverili koji metod Kontrole kvaliteta koriste (odnosno da li uopšte imaju tu praksu). Mana: Konačni rezultat može biti konfuzan za čitaoce, tako da sadržaj ne uspeva da animira potencijalne kupce i sl.
  2. Pitanje teme/terminologije. Nisu svi profesionalni prevodioci iskusni u usko specijalizovanim oblastima kao što su finansije, pravo, medicina itd. Klijenti često previde ovu važnu činjenicu. Mana: Neznanje vodi do izostanka tačnih termina i jezika koji se koristi u datoj industriji, što negativno utiče na integritet dokumenta.
  3. Ciljna publika. Mnoge kompanije znaju da im je potreban prevod sa jednog jezika na drugi, ali ne shvataju uticaj i značaj demografije i sociografije. Mana: Komunikacija ispadne formalna onda kada treba da bude neformalna ili je prevod na brazilskom portugalskom, a tekst se obraća publici u Portugalu itd.
  4. Reference. Kompanije obično traže reference od svojih podizvođača i dobavljača, ali ne shvataju da su im iste informacije potrebne i od profesionalnih prevodilačkih agencija. Mana: Ne postoje dokazi da je prevodilačka agencija ranije uspešno obavila dati tip posla ili da može da isporuči traženi kvalitet prevoda.
  5. Ušteda. Neke kompanije će uposliti individualnog prevodioca umesto prevodilačke firme zato što ih to manje košta, ali ovo može doneti više štete nego koristi kada su u pitanju recimo DTP (desktop publishing), zatim zamerke na prevod, garancija kvaliteta, dostupnost usluge itd. Mana: Manji opseg i kapacitet na strani pružaoca usluge znači i limitiranu uslugu za klijenta.

Na kraju krajeva, najbolja usluga prevoda je ona koja ispunjava specifične ciljeve klijentovog projekta. Uzimanje u obzir ovih 5 faktora kada tražite usluge prevoda ne samo da je moguće kod vrlo agresivnih rokova, već je i neophodno za vašu uspešnu komunikaciju sa ciljnom publikom.

 

Srodni tekstovi:

5 zabluda o prevodiocima