Prevodilac za kineski jezik

Kineski jezik nazivaju jezikom budućnosti, usled neverovatnog ekonomskog uspona NR Kine i mnogoljudnosti kineskog govornog područja.

Prevodilac za kineski jezik

U agenciji BEPS Translations već duži niz godina uspešno se navimo prevodima sa kineskog i na kineski jezik, te u našem stalom timu imamo po nekoliko stručnjaka sledećih profila:

  • Prevodilac za kineski jezik
  • Sudski tumač za kineski jezik
  • Maternji govornik/lektor kineskog jezika

Pod kineskim jezikom podrazumevamo mandarinski kineski jezik, zvanični jezik NR Kine koji koristi uprošćene kineske karaktere. Na zahtev klijenta, možemo takođe obezbediti i prevod kantonskog kineskog jezika, kao i pismeni prevod na neuprošćene kineske karaktere koji se koriste na Tajvanu i u Hong Kongu.

Ogroman privredni rast Kine i činjenica da značajan procenat internet populacije razume isključivo kineski, nameće kompanijama koje žele da se predstave na međunarodnom nivou potrebu da imaju verziju sajta i na ovom jeziku. Kineski jezik (mandarinski) ima preko 1.3 milijarde govornika u svetu. Ovo znači da preko 20% svetske populacije govori kineski jezik čineći ga najrasprostranjenijim svetskim jezikom. Sa rapidnim rastom kineske ekonomije i ubrzanim porastom kupovne moći, sve je veća potreba za komunikacijom sa ovim najvećim svetskim tržištem.

Prevodioci za kineski jezik sa kojima mi sarađujemo su diplomirani filolozi i svi su živeli duži niz godina u NR Kini, te perfektno poznaju savremeni kineski jezik. Značajno mesto u našem timu zauzimaju i sudski tumači za kineski jezik. Sudski tumač za kineski jezik je naime veoma traženi profil kako zbog kineskih državljana u našoj zemlji, tako i zbog sve intenzivnije saradnje naših privrednika sa kineskim.

Iako je ovo veoma težak i kompleksan jezik, posle dugogodišnjeg rada i usavršavanja, možemo reći da se naši prevodi sa kineskog i na kineski jezik veoma visoko kotiraju, te pružamo usluge prevođenja na kineski jezik i nekim velikim svetskim kompanijama. Više o ovome pogledajte na stranici Reference.

Kada je u pitanju kineski jezik, u našoj prevodilačkoj agenciji za vas obavljamo:

  • Pismeni prevod sa kineskog jezika na srpski jezik i obrnuto
  • Pismeni prevod sa kineskog na engleski jezik i obrnuto, kao i mnoge druge jezičke kombinacije sa grčkim (npr. ruski, nemački itd.)
  • Usmeno konsekutivno i simultano prevođenje sa kineskog i na kineski jezik
  • Sudsko tumačenje pismenih i usmenih prevoda sa kineskog i na kineski jezik
  • Titlovanje video materijala sa kineskog i na kineski jezik
  • Opšti konsalting u domenu kineskog jezika
Podelite: Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0