30Jan 2017
Sudski prevodioci

Budući da živimo u izrazito globalizovanom svetu, putovanja u različite svrhe, što turističke što poslovne, već odavno nisu nikakva novost. U tom smislu, nije redak slučaj da određeni organi u inostranstvu pored ostalih dokumenata traže i diplome na uvid, srednjoškolske ili fakultetske. Te diplome, naravno, treba prevesti na određeni jezik (engleski najčešće) pored sve ostale […]

23Jan 2017

Prevođenje se tokom istorije razvilo od pomoćnog oruđa za sporazumevanje između govornika dva različita jezika u pravu industriju na globalnom planu. Pored pismenog prevođenja, koje je mnogo stariji ogranak ove profesije i zahvaljujući kojem su , recimo, čitaoci na svim meridijanima obogatili svoj rečnik i duhovno se nadogradili čitajući prevedena izdanja različitih svetskih klasika, od […]

05Jan 2017

Haški apostil predstavlja zvaničan pečat kojim se overavaju različiti dokumenti međunarodnog karaktera. Preciznije rečeno, dana 5. oktobra 1961. doneta je Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata, čime je Haški apostil i zvanično ušao u upotrebu. Kao što sam naziv konvencije sugeriše, protokom vremena se pokazalo da je procedura legalizacije stranih dokumenata (izdatih van […]

22Dec 2016

Na sledećoj konferenciji BP17 Translation Conference U Budimpešti, Ivana Elezović Babić ponosno predstavlja rezultate rada kompanije BEPS Translations kroz predavanje: “Cracking the jargon code: software localization”. Naša prevodilačka kompanija uspešno sarađuje sa klijentima i prevodilačkim agencijama širom sveta, a prevodilačke konferencije su odličan način da sa kolegama iz struke podelimo iskustva. Više o samoj konferenciji […]

11Oct 2016

Opšte je poznato da je jezik glavno sredstvo opštenja među ljudima na svim meridijanima. Bez obzira na obrazovni nivo ili zanimanje, svi ljudi na svetu teže međusobnom razumevanju prilikom komuniciranja. U okviru toga, treba biti svestan i činjenice da je jezik jedan od stubova identiteta određene zajednice, verske ili etničke, što, nažalost, vrlo često može […]

11Oct 2016

Novi samostalni prevodioci me često pitaju u poslednje vreme da li mislim da treba da traže direktne klijente ili da počnu kontaktiranjem agencija. Mislim da je odgovor na to pitanje da to zavisi od više faktora: koliko iskustva imate? Koliko ste sigurni u sebe? Da li bi Vam koristilo da neko lektoriše Vaš rad ili […]